פורום חותם: חובה לפנות לבתי הדין הרבניים לפני פניה לבימ"ש אזרחי

פורום חותם: חובה לפנות לבתי הדין הרבניים לפני פניה לבימ"ש אזרחי

בעקבות מינוי הדיינים החדשים מדגישים בפורום חותם כי ישנה חובה הלכתית לפנות לבתי הדין הרבניים, קודם לפניה לבית משפט אזרחי

פורום חותם | י"ג חשוון תשע"ו

בעקבות מינוי הדיינים החדשים לבתי הדין הרבניים, מדגישים בפורום חותם את החובה ההלכתית בפנייה לבתי הדין בכדי לחזק את משפט התורה.

"ישנה חובה הלכתית להפנות כל תביעה לבתי הדין הדנים על פי תורה, וכל פניה כזו מחיה את משפט התורה ותורמת להשבתו למקומו הראוי לו", אומרים בחותם.

"תורת ישראל אינה מסתפקת בהדרכת האדם לקיים את מצוות ה' אלא כוללת   בחובה את משפטי ה' המעצבים את היחסים החברתיים בחברה על אדני הצדק האלוקיים", נכתב בדף עמדה שהוציא הפורום. 

"הנחת יסוד של ההלכה היא, שכשם שכל יחיד ויחיד מצווה לקיים את חוקי התורה, כך גם החברה היהודית בכללותה מצווה להשתית את אורחות חייה הציבוריים על יסודות משפט התורה. החזון התורני הוא שמדינת ישראל, תאמץ את דין התורה, הן מבחינת תכניו המהותיים, והן מבחינת מערכת בית המשפט האמורה להפעילו".

"החובה הדתית מטילה על כל אדם מישראל להתייצב לדיון בבית דין רבני במידה והוגשה תביעה נגדו או במידה ויש צורך להגיש את תביעתו שלו לבית הדין הרבני", מוסיפים בחותם ומדגישים כי הדעה הרווחת בקרב פוסקי הלכה בני זמננו היא שבתי המשפט של מדינת ישראל, למרות שיושבים בהם יהודים, חל כלפיהם איסור ערכאות משום שהם פועלים על פי חוקים זרים, ובפנייה אליהם יש "פגיעה במגמת התורה לפתור כל שאלה משפטית על-יסוד דיני ישראל". 

עם זאת מציינים בחותם כי קיימות נסיבות מסוימות שבהן ישנו היתר לפנות למערכת בתי המשפט, אך גם זאת רק לאחר שבית דין הדן דין תורה אפשר זאת.

בנוגע ל"דינא דמלכותא דינא" מדגישים בחותם כי "רבים מהפוסקים קבעו שדינא דמלכותא נוהג אף במדינת ישראל, אך הלכה זאת ,לא נאמרה ביחס לקבלת כלל החוקים, כפי שכתב הרשב"א שיש בעיה בקבלת דיני המלכות כולם כיחידה אחת משום שאז יעקרו לגמרי משפטי התורה".

 

לצפייה בדף העמדה בעניין לחצו כאן