"דמי חנוכה ו"השקעות כשרות"

חסכון לכל ילד ומסלול השקעה כשר.

הרב עמיצור אריאל |
"דמי חנוכה ו"השקעות כשרות"
החל מנר שמיני של חנוכה (השנה החדשה למניינם) הממשלה מתחילה לחסוך עבור כל ילדי ישראל 50 שקלים לחודש. דמי חנוכה של ממש מהמדינה!
 על כל משפחה מוטל כעת לבחור מסלול חיסכון. בין האפשרויות: "השקעה לפי ההלכה".
מה היא השקעה על פי ההלכה?
קופות הגמל בהן מתנהל החיסכון קונות עבור החוסכים מניות ואגרות חוב של חברות, כאשר הרווחים של אותן חברות מגיעים לחוסכים שהשקיעו בהן.
אז איפה הבעיה?
מבחינה משפטית החוסך נחשב לבעלים הישירים של המניה ושל אגרת החוב של החברה. אם לחברה אין "היתר עסקא" (ולא לכל החברות יש היתר עיסקא) חלק מהרווחים שהמשקיע מקבל הם ריבית גמורה ללא כל היתר. 
נוסף על כך ישנה בעיה להיות שותף בבעלות (רכישת מניה) בחברה המחללת שבת או סתם עושה את עסקיה ורווחיה באיסור. (מי מעוניין לממן את לימוד התורה של ילדיו מרווחי השקעה ב"טיב טעם"?)
לכן העמדה הרווחת בפוסקים היא לחייב השקעה במסלול כשר בלבד.
 (מעטים מקלים בשותפות באיסורים הנעשים על ידי חברה בע"מ שאיננה "איש" ולא "יהודי"  או סבורים שהחזקת מעט מניות איננה נחשבת לבעלות. אך מדובר בדעת מיעוט באיסורי דאורייתא. משהו בשביל לשאול רב כשיש שעת דחק של ממש)
מסלולי ההשקעה הכשרים ברובם בעלי סיכוי וסיכון נמוך למעט מסלולי חברת אינטרגמל הכשרים כולם גם בסיכוי-סיכון מוגברים. אין בהם בעלות ישירה על מניות ואגרות חוב, אלא רק השקעה עקיפה בהם דרך הלוואה לחברה שלה יש היתר עסקא, והיא עצמה לא עושה עסקים האסורים מהתורה.
ריבוי הבוחרים במסלולים כשרים בציבור הדתי לאומי יאפשר כבר ביתיד הקרוב ממש פתיחת מסלול כשר מהודר יותר, לדעת רבותנו, בו נמנעים גם מבעלות עקיפה והשקעה עקיפה בחברות העוסקות באיסורים.
 תכנית  בהתאם לעקרונות אלו מוכנה זה מכבר על ידי מכון כת"ר ומחכה להתעוררות הציבור הדתי לאומי הרחב לקום ולדרוש דווקא אותה.
חג חנוכה שמח!
שנזכה להזכיר שם שמים גם על שטרות ומטבעות הכסף שלנו כתקנת החכמים  לאחר נצחון החשמונאים על היוונים.