חברות המומלצות לקניית ירקות עלים - מכון חקר בדק וממליץ

מה הן החברות המומלצות לקניית עלים למהדרין שבהן העלים נמצאו אכן נקיים לחלוטין מחרקים?מכון חקר בדק וממליץ. כמו כן המכון ממליץ כיצד יש לטפל בעלים של החבות המומלצות, וכיצד לטפל בעלים של חברות אחרות שאינן מופיעות ברשימה.

מערכת למעשה | חשוון תשע"ט
חברות המומלצות לקניית ירקות עלים - מכון חקר בדק וממליץ
 
מכון חקר בדק את הימצאותם של חרקים בעלים ירוקים ומצא כי יש חמש חברות שמהן כדאי לקנות משום שבהן העלים נקיים מחרקים: במקום הראשון - חסלט ואחריו, ירוק למהדרין, עלי גלאט, עלים ירוקים למהדרין, הוד והדר. הרשימה מעודכנת נכון לחודש זה, ומתעדכנת מחדש מידי שלושה חודשים. 
בנוסף, המכון ממליץ כיצד להכין את העלים לאכילה: יש להפריד את העלים ולהשרות אותם במי סבון למשך שלוש דקות ולאחר מכן לשטוף אותם תחת הברז.
לגביי חסלט המכון מציין כי בנוסף לכך שהמוצרים נקיים מחרקים, מדובר במוצר שנחשב בריא מכיוון שעקבות הריסוס בו מבוקרים. את הירקות שאינם ברשימה, המכון ממליץ להשרות במי סבון שלוש פעמים, לנער, ולשטוף תחת הברז תוך כדי שפשוף העלה משני צידיו.