כשרות בסילבסטר

במסגרת ישיבה של מועצת הרבנות הראשית נדרשו הרבנים לדון בסממני "הסילבסטר"- ראש השנה הלועזית, ולהחליט מה מבין מנהגי חגם הוא עבודה זרה ומה משמש כפולקלור בלבד.

|
כשרות בסילבסטר

במסגרת ישיבה של מועצת הרבנות הראשית נדרשו הרבנים לדון בסממני "הסילבסטר"- ראש השנה הלועזית, ולהחליט מה מבין מנהגי חגם הוא עבודה זרה ומה משמש כפולקלור בלבד.

 

הישיבה הלא שגרתית נקבעה לאחר שלפני כשבועיים, במסגרת ההכנות לסילבסטר, שלחה רבנות חיפה מכתב לבעלי מסעדות ואולמות בעיר והודיעה להם שתעודת הכשרות תוסר מהם באם יערכו מסיבות בסילבסטר.

 

בעקבות המחאה שקמה לאחר פרסום המכתב, הבהירה הרבנות שהיא אינה שוללת כשרות "כעונש" לבעלי האולמות, אלא בשל העובדה שמשגיחי הכשרות לא יכולים להימצא במקום שיש בו עבודה זרה. כמו כן הבהירו שזו גם הסיבה לאי נתינת תעודת כשרות למקום שאינו שומר שבת- חוסר היכולת של המשגיחים להשגיח.

 

לכן כאמור, התכנסה מועצת הרבנות להכריע מה עבודה זרה ומה לא. ואולם שיעמוד בכללים שהרבנות תגדיר יהיה רשאי להמשיך להחזיק בתעודה.

 

יש לציין שפסק דין של בג"ץ מתאריך ג' סיוון תש"ן, אוסר על הרבנות הראשית לערב במתן תעודת הכשרות שיקולים הלכתיים שאינם קשורים לכשרות המזון. 

 

toraland whatsapp