כשרות הדגים

כשרות הדגים

הרב ביגל, ראש מחלקת הכשרות ב'צהר' עונה לשאלה בנוגע לתולעים שמתחת לעור הדגים

| שבט תשע"ג

בשאלה שהתפרסמה בעלון השבת של רבני 'צהר' נשאל הרב משה ביגל, רבה של מיתר וראש מחלקת הכשרות בארגון על דין תולעים שנמצאים מתחת לעור הדגים.

הדין הבסיסי, שנפסק בשולחן ערוך (יו"ד פד, טז) אומר כך "כל התולעים.. הנמצאים בדגים במעייהם אסורים. בין עור לבשר או בתוך הבשר מותרים". רואים מכך בבירור שהתולעים שנאסרו הם רק אלו שבמעיי הדג אולם אלו שמתחת לעורו או בתוך בשרו, הותרו. הבית יוסף מסביר את ההלכה בטיעון שהדגים שבתוך המעיים נבלעו ע"י הדג, אך הדגים שבעור ובבשר גדלו שם מעצם ולכן לא נאסרו. וכך נהג עם ישראל כל השנים.

בדיקות מדעיות מגלות שכל התולעים, גם אלו שהבית יוסף מגדיר שגדלו בתוך הדג, הגיעו אליו מבחוץ. יש רבנים שפסקו לבדוק את הדג מהתולעים האלו בשל השינוי שהתברר לנו.

הלכה דומה מביא הרב ביגל לגבי כינים. ההלכה אומרת שמותר להרוג כינים בשבת משום שחיה זאת נוצרת מעצמה ולא ע"י פריה ורביה. התקדמות המדע הוכיחה שכינים נולדות באמצעות פריה ורביה כמו כל בעל חיים אחר, אך אין אפשרות לראות זאת בעין אלא רק באמצעות מיקרוסקופ. במקרה זה רוב הפוסקים (חוץ מהפחד יצחק) התירו להרוג כינים בשבת למרות הידע המדעי החדש משתי סיבות. האחת- לא לזלזל במסורת תורה שבעל פה והשניה- ההלכה נקבעת ע"י ראות עיני האדם ולא באמצעים מלאכותיים.

הרב ביגל פוסק שכשם שהתירו להרוג כינים בשבת, כך נתיר לא לבדוק את התולעים שבתוך בשר הדג ומתחת לעורו. מאחר שהתולעים נכנסות לגוף הדג כשהם קטנות מאוד וניתן לראותם רק באמצעות מיקרוסקופ, מבחינת עיני האדם הם נולדות בתוך הדג.