משקי גוש קטיף, יש דבר כזה?

במקומות שונים כשאדם נכנס למטבח צבורי ושואל על כשרות האוכל הוא שומע ש"הירק גוש קטיף", כידוע לי כבר גרשו... אך כמה שנים אחרי, אנו שומעים על 'יבול מח"ע', יבול של משקי חבל עזה. אחינו המגורשים מישובים השונים הקימו חברה משותפת המאגדת ומשווקת את הגידולים החקלאיים שלהם.

הרב יצחק גרינבלט | סיון תשע"ג
משקי גוש קטיף, יש דבר כזה?

לצפייה בגלריית התמונות של סיור רבני מכון התורה והארץ, במשקי מח"ע (משקי חבל עזה) כהכנה לקראת שנת השמיטה- לחץ כאן.

 

לצפייה בגלריית התמונות של ביקור רבני מכון התורה והארץ בבית האריזה 'עצמונה'- לחץ כאן.

 

 

במקומות שונים כשאדם נכנס למטבח צבורי ושואל על כשרות האוכל המוגש לסועדים, פעמים שכחלק מהפירוט של המרכיבים של האוכל הוא שומע ש"הירק גוש קטיף", בעבר הייתי אומר לאותם האנשים, שאת גוש קטיף, כידוע לי כבר גרשו... ולכן דרשתי לדעת את שם החברה שממנה רוכשים הם את הירק ללא תולעים.

אך כמה שנים אחרי, אנו שומעים על יבול מח"ע, יבול של משקי חבל עזה. אחינו המגורשים מישובים השונים (גני טל, גדיד, גן אור, קטיף, נצר חזני, מורג ועוד) הקימו חברה משותפת המאגדת ומשווקת את הגידולים החקלאיים שלהם (מובן הדבר שיש גם עוד חקלאיים מגורשים שממשיכים את גידוליהם החקלאיים).

השטחים החקלאיים של משקי חבל עזה נמצאים בעיקר בחבל הבשור ובאזור צאלים, וכוללים שטח של כ - כ 23,000 דונם. הגידולים המרכזיים הם: הדרים, אבוקדו וחוחובה, וכן שטחי גדולי שדה - חיטה, תפוחי אדמה, חמניות ובוטנים. החברה גם הקימה בתי קירור ובתי אריזה, והתוצרת משווקת חלקה בארץ וחלקה לחו"ל.

החברה אף הקימה בית בד ומשווקת שמן חוחובה שמיועד בעיקר לתמרוקים.

גידולים אלו כמובן דורשים טיפול חקלאי שותף, אך גם טיפול הלכתי והכרעות מעשיות בתחומים השונים.  אחד מהתחומים הוא הערכות לשנת השמיטה. התכנון לשמיטה דורש ידע הלכתי ומקצועי, ולצורך כך נערך ביקור של רבני מכון התורה והארץ בשטחי הגידול של מח"ע.

בן הנושאים שנידונו בסיור הוא נושא הזריעה בשטחי החברה, יצוא פירות ושמן החוחובה, וגיזום במטעים .

בשבת לא מתבצעת כל עבודה בשטחי החברה, אלא רק שמירה הל השטחים שתתבצע על ידי גוי.

 אף משק עצמונה ממשיכה להתפתח בגדולי שדה ובשיווק תוצרת חקלאית. בשיא העונה מגיעים עד כ 50000 טון בעיקר של גזר ותפוחי אדמה. גם מתוצרתם חלק משמעותי מגיע ליצוא (% 25 מהתפו"א ו 90% מהגזר).

אחד מהדברים החשובים בתחום זה הוא הליווי וההדרכה שמקבלים החקלאים מאנשי המכון, שנמצא בקשר ופתוח לכל שאלה והדרכה יום יום.

גם בעצמונה ערכו אנשי המכון, רבניו ושאר אנשי הצוות, ההנהלה, העמותה ועוד סיור במשקים אלו, קיבלו דיווח על הנעשה, ביקרו והדריכו את המשך התהליך.

הקשר בין אנשי האדמה לבין אנשי התורה זוכה לקרום עור וגידים ולהשפיע רבות, ואנו הצרכנים זוכים לרכוש תוצרת המשגחת ומודרכת בהקפדה רבה ובאופן מהודר.

אנו תפילה שמתוך אותה העצמה של אנשי האדמה שממשיכים את מפעלם מגוש קטיף, יזכו לושבו בנים לגבולם במהרה בימנו אמן.