בדיקת קמח בימינו

לאור המצב בימינו שמשתפר מאד, בייחוד בגלל תנאי אחסון והעברה טובים יותר, וכן תחלופה גבוהה בחנויות דבר שמונע הופעת חרקי מחסן שונים. האם יש להמשיך לבדוק את הקמח?

הרב יהודה הלוי עמיחי | אדר שני תשע"ט
בדיקת קמח בימינו

האם במציאות של ימינו יש להמשיך לבדוק את הקמח?

תשובה:

בהלכות חרקים הש"ך כותב שהכל לפי המקום והזמן, ברור שיש דינים מתחלפים ומשתנים בדיני חרקים לפי המציאות המשתנה, לטוב או לרע. בדברים מסוימים המצב היום טוב יותר מהעבר ופעמים המצב היום גרוע יותר ומצריך בדיקות בדברים שלא היו בהם חרקים בעבר.

לעניין שאלת הקמח, ברור שהמצב בימינו משתפר מאד, בייחוד בגלל תנאי אחסון והעברה טובים יותר, וכן תחלופה גבוהה בחנויות דבר שמונע הופעת חרקי מחסן שונים. לכן בשנים האחרונות מוצאים הרבה פחות חרקים בקמח הנמכר באריזות של קילו. אולם ידוע לכל מי שעוסק בתחום ששקי קמח כמעט תמיד נמצא בהם חרקים, כפי שיעידו משגיחי כשרות במקומות גדולים (ישיבות, מוסדות, צבא וכו') שבודקים קמח בשקים. על כן אי אפשר לומר שאין היום חרקים ונגיעות בקמח. קשה גם להפריד בין הקמח הנמכר בחנויות לצרכנים לקמח הנמכר בשקים, מכיוון שאם יוצא לגידול מסויים שם שאיננו חייב בבדיקה יבואו להתיר את הכל ולא יחלקו בין סוגי הקמח  ולא יבחנו האם נמכר ברשת מאווררת ושמורה היטב לבין מה שקונים במכולת קטנה ביישובים מסויימים. בייחוד שאין שינוי בקמח עצמו שברור שיש בו ביצי חרקים, אלא שלא נותנים להם להתפתח, וזה תלוי במציאויות משתנות על ידי מעשה בני אדם.  

על כן נראה שהקמח מוגדר עדיין כצריך בדיקה ויש לנפותו לפני השמוש, אבל מאידך נראה שיש הרבה מקום להקל בכל הספקות למיניהם, כגון אדם ששכח לבדוק קמח, יכול לבדוק את הנשאר בצורה מדגמית או המתארח אצל חברו ולא יודע עד כמה החבר ניפה את הקמח אפשר להקל ולאכול את העוגות והתבשילים שיש בהם קמח, אבל אין לומר בצורה מוחלטת שאין חרקים בקמח ואפשר לאכול ללא ניפוי.

 

בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

 

toraland whatsapp