טבלת מאפייני דגנים

בטבלה זו מובאים מיני הדגנים השונים השכיחים כיום, זיהויים אפשריים שלהם, ותיאורים בוטניים מרכזיים

|
טבלת מאפייני דגנים

 

שם עברי שם מדעי זיהויים אפשריים במשנה (לדעת החוקרים, ולא בהכרח כזיהויי הראשונים) תיאור התפרחת מספר פרחים בכל שיבולית מלענים ציר שיבולת מתפרק לאחר ההבשלה נשירת מוצים וגלומות לאחר ההבשלה גרגר עטוי במוצים או חשוף   שימוש מרכזי מבוית/ בר
חיטה דו גרגרית Triticum dicoccum כוסמין[1] שיבולת 1 מלענים זקופים וארוכים אינו שביר גלומה צמודה לגרגר שאינה נושרת גם לאחר הדיש עטוי   ??
חיטה חד גרגרית Triticum monococcum שיפון [4] כוסמין[3]    שיבולת 1 זקופים   אינם נושרים עטוי בר- אינה משמשת למאכל בר
חיטה קשה Triticum durum Desf. חיטה[5] שיבולת. השיבוליות יושבות בצידן הרחב אחת אחת, ובסירוגין על ציר השיבולת והדוקות אליו בצידן 1 זקופים, לא מפוסקים, אורכם כאורך השיבולת אינו שביר נושרים חשוף פסטות מבוית
חיטה רכה Triticum aestivum חיטה[6] שיבולת. השיבוליות יושבות אחת אחת ובסירוגין על ציר השיבולת והדוקות אליו בצידן 1 מפושקים. קצרים מאורך השיבולת ולעיתים קרובות חסרים. אינו שביר אינם נושרים עם הגרגר חשוף לחם ומאפים מבוית
חיטת הספלטה Triticum spelta כוסמין[7]/ שיפון[8] שיבולת 1 עם או בלי מלענים אינו שביר גלומה צמודה לגרגר שאינה נושרת גם לאחר הדיש עטוי לחם ומאפים מבוית
שיבולת שועל תרבותית Avena sativa שיבולת שועל[9]/ שיפון[10] מכבד רפה, משולשלת כלפי מטה 2 מלען ישר וקצר אינו שביר הגלומות אינן נושרות  עטוי מוצרי קוואקר שונים (דייסות וכו') מבוית
שיפון תרבותי Secale cereale שיפון[11]/ כוסמין[12]/ שיבולת צפופה. השיבוליות יושבות אחת אחת ובסירוגין על ציר השיבולת 2 מלען ארוך אינו שביר אינם נושרים חשוף לחם בלבד (מעורב במיני חיטה עפ"י רוב) מבוית
שעורה ארבע ושש טורית Hordeum vulgare - sativum שעורה[13] שיבולת. בכל פרק שלוש שיבוליות פוריות 3 מלען ארוך , 10-15 ס"מ  אינו שביר המוצים מעורים בגרגר עטוי משקאות (בירה) מזון לבע"ח מבוית
שעורה דו טורית Hordeum distichum שעורה[14]/ שיבולת שועל[15] שיבולת. בכל פרק 3 שיבוליות רק האמצעית פורה. השיבוליות הפורות ערוכות בשני טורים 3 מלען ארוך כ-12 ס"מ אינו שביר המוצים מעורים בגרגר עטוי מזון לבעלי חיים מבוית
שעורת התבור Hordeum spontaneum שיבולת שועל[16] שיבולת. כל פרק 3 שיבוליות רק האמצעית פורה. 2 טורי זרעים 3 מלען ארוך שביר המוצים מעורים בגרגר עטוי בר- אינה משמשת למאכל בר

[1] זיהוי זה הוא לדעת ע. לעף, י. פליקס ומ. א כסלו.  

[3] לדעת מ. א כסלו זו אפשרות לזיהוי הכוסמין, לדעתו יתכן שהכוסמין הוא שם לכמה מינים.

[4] זיהוי זה הוא לדעת ט. דיקשטיין. לדעת מ. א כסלו זו אפשרות לזיהוי השיפון. 

[5] זיהוי זה מוסכם לדעת כל החוקרים.  

[6] זיהוי זה מוסכם לדעת כל החוקרים.  

[7] לדעת מ. א כסלו זו אפשרות לזיהוי הכוסמין, לדעתו יתכן שהכוסמין הוא שם לכמה מינים.

[8] זיהוי זה הוא לדעת י. פליקס.  

[9] זיהוי זה הוא לדעת מ. א כסלו.  

[10] זיהוי זה הוא לדעת ז. עמר.  

[11] לדעת מ. א כסלו זיהוי זה של שיפון התפתח בארצות אירופה במהלך השנים, ואינו מבטא את זיהויו של השיפון המובא במשנה.

[12] זיהוי זה הוא לדעת הרד"ק.  

[13] זיהוי זה מוסכם לדעת כל החוקרים.  

[14] זיהוי זה מוסכם לדעת חוקרים רבים.  

[15] זיהוי זה הוא לדעת י. פליקס.  

[16] זיהוי זה הוא לדעת דלמן.      

ביבליוגרפיה עיקרית:   ז. עמר, חמשת מיני דגן.   . Zohary, Hopf, Weiss Domestication Of Plants in the Old World, Fourth Edition    להרחבה ראה בערכים המתאימים  

תודתי נתונה לד"ר יואל מלמד מהמחלקה לבוטניקה אריכאולוגית באוניברסיטת בר אילן על עזרתו הרבה בכתיבת והגהת טבלה זו.

toraland whatsapp