כשרות באולמות השמחה

ברצונינו במסגרת מאמר זה להעמיד את ציבור הקוראים על הבעיות המרכזיות הקשורות לכשרות באולמות, וזאת על מנת שיידע את מה לדרוש ועל מה להקפיד, ומתוך שתהיה דרישה לכשרות מהודרת כך יהיה קל יותר ליישם את נהלי הכשרות שאי"ה יתפרסמו בקרוב

הרב שבתי נאומבורג | תשרי-חשוון תשנ"ז גליון 19
כשרות באולמות השמחה

 

במסגרת עבודת מחלקת הכשרות של המכון מטעם הרה"ר לישראל, ערכנו סיורים בעשרות אולמות ברחבי הארץ, על מנת לגבש נהלי כשרות ארציים לאולמות.

ברצונינו במסגרת מאמר זה להעמיד את ציבור הקוראים על הבעיות המרכזיות הקשורות לכשרות באולמות, וזאת על מנת שיידע את מה לדרוש ועל מה להקפיד, ומתוך שתהיה דרישה לכשרות מהודרת כך יהיה קל יותר ליישם את נהלי הכשרות שאי"ה יתפרסמו בקרוב.

 

א. ירקות-עלים

הבעיה המרכזית בכשרות האולמות היא בעיית ירקות העלים.

לקחנו מספר דוגמאות מירקות-עלים שנוקו ע"י המשגיחים באופן יסודי בעזרת חומר ניקוי ואעפ"כ נמצאו כמויות לא מבוטלות של חרקים. אנו ממליצים לשאול את המשגיח או את בעל האולם מהו מקור ירקות העלים. במידה ואלו אינם "ירקות-עלים ללא חרקים" בפיקוח רבני - יש להמנע מאכילתם כסלט-חי.

כמו כן יש להמנע משימוש בקופסאות שימורים המכילים ירקות עלים; מתוך בדיקה שערכנו תוך כדי הסיורים - קופסאות אלו נמצאו נגועות.

 באחד הסיורים בבתי המלון לקחנו לבדיקה רוזמרין. הוא נמצא נגוע באקריות. לאחר בחינת דרך הניקוי היעילה ביותר, אנו ממליצים לשטוף את הרוזמרין תחת הברז ולשפשף ביד. לגבי שאר עשבי תבלין, יש לדעת שישנם כאלו הנגועים בחרקים, ולכן יש לברר כל מקרה לגופו.

במהלך הבדיקות שבוצעו במשך השנים במעבדת המכון, התברר שהפול היבש הינו מוצר נגוע מאד. לדעתנו קשה לבדוק את הפול ולנקותו מחרקים בצורה תעשייתית. לאחרונה, ביקרנו במפעל שמעבד פול מטוגן ומשווק אותו כמוצר מוגמר באריזות סגורות. לאחר בדיקה מידגמית של תוכן האריזות מצאנו חרקים בכמה גרגירי פול; לכן מומלץ לציבור להימנע מאכילת הפול המעובד.

 

ב. היקף עבודת המשגיח

ישנן רבנויות המחייבות את בעלי האולמות להחזיק משגיח בין בשעת הבישול ובין בשעת האירוע. דבר זה מונע כל אפשרות להכנסת סחורה ללא פיקוח המשגיח.

במידה ואין פיקוח צמוד על עבודת המשגיח, עלולות להיווצר בעיות שונות. כדוגמא, קרה באחד האולמות, שהטבח הוציא כבד קפוא, פיזר עליו מלח ועמד להכניסו לצליה.

 

ג. מוצרי יבוא

ישנה בעיה של קבלת מוצרי יבוא ללא אישור הרה"ר לישראל. צריך להוסיף שקרו מקרים שנמצאו מוצרים בהם היה מצויין "באישור הרבנות הראשית לישראל", ולאחר בירור אישורים אלו נמצאו מזוייפים. לכן אנו ממליצים בפני המשגיחים לדרוש מהיבואן צילום של האישור של הרה"ר שנמצא ברשותו המתייחס לאותו מוצר.

אנו פועלים לשכלל את הקשר בין מחלקת היבוא של הרה"ר לבין המשגיחים בשטח וזאת ע"מ לפשט את יכולת הבירור של המשגיח לגבי תוקף כשרות המוצר.

 

ד. בישולים

בנושא הבישולים, ישנם כמה דברים שיש להקפיד עליהם ואלו מתייחסים לפעילות המשגיח במקום:

1. הדלקת התנורים תיעשה ע"י יהודי, ולמהדרין יש להקפיד שאף ההכנסה לתנור תהיה ע"י היהודי.

2. אין לבשל בשר ודגים ביחד וכן לא לאפות בתנור אחד בשר ודגים. כמו כן במטגנות, יש להחליף את השמן בין טיגון הבשר לטיגון הדגים.

 

ה. יין ומשקאות חריפים

מאחר וישנם לפעמים מלצרים שאינם שומרי תומ"צ או אינם יהודים - יש להקפיד שהיין המוגש לשולחנות יהיה יין מפוסטר שלגביו אין בעיות של יין נסך. אנו מקוים שלאחר שיכתבו נהלי הכשרות ליקבים, תוציא מחלקת החרושת והתעשיה רשימה מסודרת של היינות המפוסטרים.

כמו כן יש להקפיד שעל כל המשקאות החריפים תוצרת חו"ל תהיה חותמת של אישור הרה"ר לישראל.

אנו חוזרים ומבקשים מציבור הקוראים ליידע אותנו בכל בעיה בתחום הכשרות שבה הוא נתקל, וזאת ע"מ שבמסגרת נהלי הכשרות העומדים להתפרסם, נוכל להתיחס לכלל הבעיות.

מידע ושאלות ניתן להפנות לידי הרב יהודה הלוי עמיחי שליט"א, מכון "התורה והארץ" כפר דרום.

toraland whatsapp