רמות כשרות בעופות

לאחרונה הושמעה טענה שהעופות הנשחטים על ידי משגיחי הבדצי"ם ונמצאים לא ראויים, מועברים ל'כשרות רבנות מהדרין' של אותה משחטה. אנו עורכים בדיקות כבר משך כמה שנים במשחטות הללו, והעובדות הן כדלהלן

הרב משה כ"ץ | שבט תשע"ד
רמות כשרות בעופות

לאחרונה עלה לדיון נושא כשרות העופות במשחטות אשר נשחטים בהן גם עופות בהשגחת בד"צ. בין השאר הושמעה טענה שהעופות הנשחטים על ידי משגיחי הבדצי"ם ונמצאים לא ראויים, מועברים ל'כשרות רבנות מהדרין' של אותה משחטה. אנו עורכים בדיקות כבר משך כמה שנים במשחטות הללו, והעובדות הן כדלהלן:

א. העופות המקבלים הכשר בד"צ, מגיעים לשחיטה עם פחות חששות כמו 'נפולה', פיקוח על זריקות וכדומה. העופות הללו נבדקים עוד בלולים, לול שנמצאו בו עופות ברמת גידול ירודה, אינם נלקחים כלל לשחיטה בהכשר מהדרין.

ב. מעשה השחיטה, קצב השחיטה, הפיקוח על הסכינים, מנוחה לשוחטים, בדיקות צומת הגידים ועוד, כל אלו נעשים בעופות אלו ברמה הגבוהה ביותר. כאשר בבדיקה מגלים עוף פסול, הוא מועבר למכירה לסוחר גוי, שיש לו אישור לשווק טרפות לנוכרים בלבד. אכן, עוף שנמצאה בו פגימה קלה שאינה פוסלת אותו אך הבד"צ אינו מאשר זאת, כגון פגימה בריאות, מועבר למסלול של 'רבנות מהדרין'. (ראה עוד מאמרנו 'סקירה על ההבדלים בין הכשר רבנות להכשר בד"ץ בעופות', אמונת עתיך 100, עמ' 143–147).

לסיכום, עד היום בדקנו כמה משחטות, וביניהן:

1. משחטת הוד חפר.

2. משחטת עוף הבירה – מעלה אדומים.

על משחטות אלו אנו יכולים להמליץ (רשימה חלקית), ובהן יש שתי רמות שחיטה: רמת 'חלק' – בד"צ, ורמת 'רבנות מהדרין'. גם עופות אשר הועברו מהבד"צ לרבנות הם ברמה גבוהה של כשרות, ולכל היותר יש בהם פגימה קלה, שאינה מבטלת את כשרות המהדרין שלהם.

במשחטות הללו – החשש שעופות ברמה ירודה עוברים ל'רבנות מהדרין', אין לו רגליים במציאות.

 

למאמר המורחב:

'סקירה על ההבדלים בין הכשר רבנות להכשר בד"ץ בעופות'/הרב משה כ"ץ