הזמנה לכנס - קיום מצוות התלויות בארץ בחקלאות המודרנית

מכון התורה והארץ ומועצה דתית אזורית גולן מתכבדים להזמין את חקלאי הגולן ואת הציבור הרחב ליום עיון בנושא: קיום מצוות התלויות בארץ בחקלאות המודרנית

מערכת למעשה | אייר תשע"ט
 הזמנה לכנס - קיום מצוות התלויות בארץ בחקלאות המודרנית

נשמח בבואכם! להרשמה ולפרטים נוספים: מועצה דתית גולן 04-6850590