איש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

שיעורים מתוך כנס ההוקרה לכבוד הרב יעקב אריאל שהגיע לגבורות. הכנס התקיים בבית הכנסת הגדול ברמת גן במעמד הרב הראשי לישראל, רבני ערים וראשי ישיבות, שרים, חברי כנסת, משפחתו המורחבת של הרב תלמידיו ומוקירי פועלו.

מערכת למעשה | כסלו תשע"ז
איש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א צילום: דוד טחובר