סיום פעילות "אוצר הארץ"

סיום פעילות "אוצר הארץ"

הבהרה בנוגע לגבי ההודעה שנשלחה בנושא סיום פעילותו של "אוצר הארץ". יש להבחין בין שני גופים שונים.

|

שלום רב,

 

בעקבות ההודעה שנשלחה בנושא סיום פעילותו של "אוצר הארץ"

התקבלו שאלות רבות לגבי המשך פעילותו של "בית האוצר" ומכון התורה והארץ.

 

ברצוננו להבהיר כי מדובר בשני נושאים שונים:

 

"אוצר הארץ- שמיטה ישראלית למהדרין"

היא חברה שפועלת בשנת השמיטה ובשנה שלאחריה בלבד לסיפוק תוצרת חקלאית כשרה בשנת השמיטה תוך חיזוק ההתיישבות והחקלאות העברית.

 

"קרן המעשרות בית האוצר" מבית מכון התורה והארץ

פועלת בכל שנה במטרה לסייע בקיום מצוות תרומות ומעשרות בהידור,

הקרן מאפשרת לחברים בה:

  • שותפות במטבע לחילול מעשר שני וטיפול בה. ב'בית האוצר' מכינים פרוטות עבור כל מנוי בכל יום, כדי לחלל עליהן את קדושת המעשר השני שבפירות.
  • הלוואה ללוי, לצורך נתינת מעשר ראשון.
  • הלוואה לגבאי צדקה, לצורך נתינת מעשר עני.

לכן מי שברשותו מנוי בקרן המעשרות בית האוצר, המנוי הינו תקף ופעיל
ניתן להתעדכן על מצב המנוי ותאריך התוקף שלו בקישור הבא:

 

                                כניסה למנויי בית האוצר

אם אינך מנוי עדיין לקרן המעשרות "בית האוצר" ומעוניין להצטרף:

                                    לפרטים והצטרפות

מכון התורה והארץ ממשיך בע"ה בפעילותו למחקר, הסברה והדרכה של המצוות התלויות בארץ, ואי"ה לקראת שנת השמיטה הבאה תחודש גם פעילותו של "אוצר הארץ- שמיטה ישראלית למהדרין".


בברכת התורה והארץ
מכון התורה והארץ