שיעורים מתוך הכנס השנתי של מכון התורה והארץ - תשע"ט

שיעורים מתוך הכנס השנתי של מכון התורה והארץ - תשע"ט

שיעורים מתוך הכנס השנתי של מכון התורה והארץ, שעסק בנושא "יין ישמח לבב אנוש" ייצור היין - היבטים מקצועיים והלכתיים"

מערכת למעשה | שבט תשע"ט

1. בציר ענבי יין בכרם תעשייתי - שיעור מפי שמעון בטר, מנהל הכרם, מבוא חורון

2. חידושי השנה האחרונה במחקר ההלכתי אגרוטכני - שיעור מפי ד"ר מרדכי שומרון

3. נתינת כשרות על תוספים ביצור היין - שיעור מפי הרב ישי סמואל ראש מחלקת כשרות גולן

4. הכנת יין ביקבים תעשייתים - שיעור מפי שיקי ראוכברגר יינן ראשי ביקב טפרברג

5. הכנת יין ביקבים קטנים - שיעור מפי אהוד קווה יינן ובעל יקב הרא"ה

6. גמר מלאכת עשיית היין לתרומות ומעשרות - שיעור מפי הרב יואל פרידמן

7. שימוש בגידולי כיסוי בכרם - שיעור מפי הרב יהודה הלוי עמיחי

8. סתם יינם בבוצרת שנהוגה על ידי גוי - שיעור מפי הרב יעקב אריאל

9. נגיעה ביין על ידי מי שאינו שומר שבת - שיעור מפי הרב יוסף צבי רימון

10. חיפוי צמחי בכרם הגפן - שיעור מפי אורן בן סידון מנהל אגף אזור, משרד החקלאות

11. היין של אבותינו - שיעור מפי פרופ' זהר עמר אוניברסיטת בר-אילן

12. גדולה לגימה שמקרבת - שיעור מפי הרב דוד דודקביץ רב הישוב יצהר

13. נתינת מעשר עני מאז ועד היום - סרטו של משה הרשטיק