תכנית לימוד שמיטה לבני הישיבות

מכון התורה והארץ מזמין אתכם להצטרף לתכנית לימוד שביעית של כלל הישיבות- התכנית מיועדת לרמי"ם ראשי ישיבות וראשי כוללים. במסגרת התכנית- לימוד עיוני של דיני שביעית, למשך כל השנה עפ"י לוז מסודר ומראי מקומות מפורטים.

מערכת למעשה | תשפ"א
תכנית לימוד שמיטה לבני הישיבות
toraland whatsapp