חדש

חדש

התורה אוסרת לאכול מן התבואה של השנה החדשה עד לקרבן העומר. לפניכם עזרים המסבירים כיצד דין זה מתממש בימינו.

toraland whatsapp