נטע רבעי

נטע רבעי

בשנה הרביעית לאחר נטיעת העץ הפירות קדושים, לפניכם הדרכה כיצד מותר להשתמש בפירות הללו נכון?

toraland whatsapp