ערלה

ערלה

איסור ערלה מלווה כל מי ששותל עץ בחצרו, כיצד מונים את השנים, מתי מותר לאכול מן הפירות, ומה הדין כשקונים עץ ממשתלה.

toraland whatsapp