צדקה ומתנות עניים

צדקה ומתנות עניים

בתורה ישנן מצוות רבות שדואגות לעניים וחלשים, לפניכם הדרכה כיצד מתורגמים הדברים לדורנו.

toraland whatsapp