במעגל השנה

מדריכי הלכה ונוסחים שימושיים למצוות הנוהגות בזמנים מיוחדים בשנה ובמועדי ישראל

סדר פדיון כפרות

סדר "פדיון כפרות" לפי נוסח ספרד ונוסח עדות המזרח, כולל מדריך הלכתי קצר בדיבות "פניני הלכה".

מצוות התלויות בארץ בארבעת המינים - וסדר נטילת לולב

מדריך הלכתי לבחירה נכונה של ארבעת המינים, כולל סדר נטילת לולב בנוסח ע"מ ובנוסח ספרד.

סדר נטילת לולב

סדר נטילת לולב בחג הסוכות, כולל הנחיות מעשיות, יהי רצון ונוסח הברכה

סדר הדלקת נרות חנוכה

סדר הדלקת נרות חנוכה כולל מדריך הלכתי קצר

ברכת האילנות

נוסח ברכת האילנות כולל מדריך הלכתי קצר

מכירת חמץ

דיני מכירת חמץ באדיבות פניני הלכה- הרב אליעזר מלמד, כולל רשימת מוצרים שיש בהם חשש חמץ ומה דינם.

 

 

ביעור חמץ

סדר בדיקת וביעור חמץ, כולל מדריך הלכתי קצר באדיבות "פניני הלכה" - הרב אליעזר מלמד.

סדר עירוב תבשילין

סדר עירוב תבשילין ליום טוב שחל בערב שבת.

זכר למחצית השקל

מדריך מתומצת ומעשי למנהג 'זכר למחצית השקל', זמן הנתינה, סכום הנתינה, מי צריך לתת ועוד. באדיבות פניני הלכה- הרב אליעזר מלמד

דיני מתנות לאביונים

מדריך הלכתי קצר על מצוות מתנות לאביונים החלה בפורים, באדיבות פניני הלכה - הרב אליעזר מלמד

  • 1
  • 2