זכר למחצית השקל

המנהג: נוהגים לתת צדקה בחודש אדר 'זכר-למחצית-השקל' שהיו נותנים באדר לצורך קרבנות הציבור.

זמן הנתינה: הזמן הטוב לנתינת הצדקה הוא לפני תפילת מנחה של תענית אסתר, כדי שהצדקה תצטרף לתענית לכפר.

כמה נותנים: יש שנהגו לתת מחצית מהמטבע המקובל באותו מקום, ויש שנהגו לתת שלושה חצאים מהמטבע, כנגד שלוש פעמים שנאמר 'תרומה' בפרשת שקלים. בימינו המטבע הנפוץ הוא שקל, ואם כן לפי מנהג זה יש לתת שלושה חצאי שקלים.

ויש נוהגים לתת שווי של מחצית השקל. היינו שווי כסף טהור במשקל של כ-10 גרם. וכל המנהגים כשרים, והמוסיף בצדקה תבוא עליו ברכה.

מי צריך לתת מחצית השקל: יש אומרים שמנהג זה שייך לגברים מגיל עשרים ומעלה, שהם היו מחויבים במצוות מחצית השקל. ויש אומרים שגם נערים מגיל שלוש עשרה צריכים לקיים את המנהג. ויש אומרים שנכון לתת זכר למחצית השקל גם עבור קטנים. ויש אומרים שנכון שגם נשים יתנו זכר למחצית השקל. וכך נוהגים כיום, לתת לפחות חצי שקל עבור כל אחד מבני הבית, ואפילו עבור עובר שבמעי אמו.

האם ניתן לתת ממעשר כספים: ואין לתת צדקה זו מכספי מעשר כספים, שאין אדם רשאי לקיים מצוות ומנהגים שהוא חייב בהם מכספי מעשר כספים. אבל מי שנהג לתת 'זכר-למחצית-השקל' כמנהג המחמיר, ועתה הוא דחוק וקשה לו לקיים את מנהגו בלא להיעזר בכספי מעשר כספים, רשאי לתת משלו 'זכר-למחצית-השקל' כדעה המקילה, היינו חצי שקל עבור הגברים שמעל גיל עשרים, ואת השאר ישלים מכספי מעשר כספים.

 

באדיבות פניני הלכה, הרב אליעזר מלמד

 

להרחבה על שווי מחצית השקל לשנת תשע"ז לחץ כאן

למדריך הלכתי בנושא מתנות לאביונים לחץ כאן