ערלה

דף מידע בנושא ערלה

דף מידע בסיסי בנושא ערלה- הגדרת האיסור, על מה ואיפה הוא חל ומה דיניו. באדיבות ישיבת הכותל.

סרטון- מניית שנות ערלה לעצים שנרכשו ממשתלה

הדרכה של מכון התורה והארץ לרכישת עצים ממשתלה למנין שנות ערלה.

לקסיקון מושגי ערלה

ביאור תמציתי של 100 מושגים הקשורים בהלכות ערלה, הגדרת חלקי העץ הקשורים לעניין ערלה, הגדרת הפירות החייבים בערלה והגדרת המושגים ההלכתיים השונים