תרומות ומעשרות

ערלה

הפרשת חלה

כלאיים

נטע רבעי

במעגל השנה

מדריכי הלכה ונוסחים שימושיים למצוות הנוהגות בזמנים מיוחדים בשנה ובמועדי ישראל

ספירת העומר

דיני מצוות ספירת העומר, זמן הספירה, הסתפק אם ספר או שכח לספור, חיוב נשיפ בספירה ועוד. באדיבות פניני הלכה - הרב אליעזר מלמד.

יום העצמאות

דיני יום העצמאות: אמירת הלל בברכה או ללא ברכה, הלל בלילה, שהחיינו, תספורת, ריקודים ועוד. באדיבות פניני הלכה -הרב אליעזר מלמד

יום ירושלים

דיני יום ירושלים: אמירת הלל, מנהגי אבלות ותחנון. באדיבות פניני הלכה -הרב אליעזר מלמד

ימי בין המצרים

דיני שלושת השבועות ותשעת הימים: מוזיקה, בשר ויין, תספורת, כביסה, רחצה ועוד. באדיבות פניני הלכה -הרב אליעזר מלמד

תעניות ותשעה באב

דיני הצומות הקלים וחמשת האיסורים הנוהגים בתשעה באב, באדיבות פניני הלכה - הרב אליעזר מלמד

מדריך הלכתי לסליחות

מדריך הלכתי לאמירת סליחות, באדיבות פניני הלכה- הרב אליעזר מלמד

דיני ברכת הלבנה

דיני ברכת הלבנה באדיבות פניני הלכה - הרב אליעזר מלמד

מידע הלכתי לט"ו בשבט

מנהגי היום, סדר אכילת הפירות וברכתם, כיצד נוהגים בט"ו בשבט שחל בשבת, ומה משמעותו של ט"ו בשבט לעניין ערלה ותרומות ומעשרות

  • 1
  • 2
toraland whatsapp