מושגי כלאיים באות ל'

מושגי כלאיים באות ל'

לעקור: עקירת השורשים ['ניכוש']. ראה ערך 'ניכוש'. ונאמר גם לגבי שדה שהיתה זרועה, וקצרה, אך נשארו העיקרים בארץ, ויקח כמה שנים עד שיוציאו צמח חדש, אזי אסור לזרוע זרע אחר באותו שדה, עד שיעקור העיקרים[1].

 

[1] שלחן ערוך רצו[ב],יב.

toraland whatsapp