מושגי כלאיים באות ר'

מושגי כלאיים באות ר'

ראש תור: שתי שטחי גידול בזויות שונות, הנפגשות זו בזו . ונקרא 'ראש תור' על שם תכשיט כמו עגיל משולש[1]. על פי ההלכה, מותר לזרוע שתי ערוגות ממיני זרע שונים, כאשר זויות הערוגות נוגעות אחת בשניה, ואפילו אם זוית הערוגה האחת נוגעת בצלע הערוגה האחרת מותר לעשות כך, מפני שהם נראים מובדלים זה מזה[2].

רוכב: הוא הייחור [=הענף] שמרכיבים אותו על הכנה [=גזע ], וכך הפירות הגדלים בענף הינם ממין הענף, ויונקים מהכנה,  כאשר נעשה הדבר משני מינים, הרי זה כלאי האילן[3].

 

[1] רמב"ם בפירוש המשנה כלאים ב,ז, וראה כפתור ופרח פרק 57.

[2] שלחן ערוך יורה דעה רצו[ב],כה.

[3] הליכות שדה 98, תשנו, עמוד 23.

toraland whatsapp