מושגי כלאיים באות ת'

מושגי כלאיים באות ת'

תבואה: הם חמשת מיני דגן [ואלו הם: חיטה, שעורה, שיבולת שועל, כוסמין ושיפון][1].

תלם: 'מענה' כלומר שורה[2]. הוזכר לכמה עניינים בהלכות כלאיים. לדוגמא: לעניין שורה העמוקה גובה טפח שניתן לזרוע באותה שורה, שלושה מיני זרעים. שניים בשני צדדי התלם ואחד באמצע[3].

תערובת זרעים: תערובת של שני מיני תבואה או קטנית זרועים בעירבוביא, אם יש במין האחד, עשרים וארבע כנגד המין השני, אין צריך לעקור[4].

 

[1] שלחן ערוך יורה דעה רצו[ב],ג.

[2] רש"י שבת פה,ב.

[3] שלחן ערוך יורה דעה רצו[ב],ל.

[4] כלאים ב,א.

toraland whatsapp