מילון ערכים לסדר זרעים

חזור למפתח הערכים

זאב

 

שם עברי: זאב מצוי; שם באנגלית:   Wolf שם מדעי:  Canis lupus

 

הזאב הוזכר במשנת כלאיים א, ו כמין שהוא כלאיים עם הכלב, אף על פי שהם דומים זה לזה: "הזאב והכלב... אף על פי שדומין זה לזה כלאים זה בזה".

הזאב הוזכר כאחת מהחיות המוגדרות כמועדות לעולם, וכל הקודם להורגן זכה, אולם לדעת רבי אליעזר אם הם בני תרבות (=מבויתים) אין הם מועדים.

הזאבים חיים בלהקות, בלשון המשנה (ב"מ ז, ט) להקת הזאבים נקראת 'משלחת זאבים', לדעת רבי יהודה ישנה חלוקה בין מקרה שבו הגיע זאב בודד, שבו אם הוא מגיע לטרוף פרט מהעדר אין זה נחשב אונס ושומר העדר חייב, לבין מקרה  שהזאב הוא חלק ממשלחת, ואז גם זאב בודד נחשב כאונס ושומר העדר יהיה חייב.

בהלכות טרפות קיים כלל שבעל חיים שנפצע על ידי בעל חיים טורף נחשב טרפה בשל כך, טרפה זו מוגדרת "דרוסה". במשנה מובא שזאב דורס ופוצע רק בהמות דקות, כגון כבשים ועזים, אך אינו יכול לפצוע בהמות גסות.

הזאב טורף בעיקר צבאים, ארנבות, מכרסמים, עופות קרקע, אולי גם זוחלים וחרקים, וכן הוא יכול להיזון גם מהצומח, לכן הם זקוקים לא רק לניבים ושיני שסע אלא גם לשיניים המסוגלות לטחון.

הזאב מוזכר בתורה כמשל לטורף כגון: "בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל" (בראשית מט, כז). במשלי בן סירא מופיע משל שמלמד על הניגודיות בין זאב לבעלי החיים הנטרפים: מה יחובר זאב אל כבש כך רשע לצדיק. וכך מובא בגמרא (בבא בתרא טו, ב) ביחס למקנהו של איוב: "מקנהו של איוב פרצו גדרו של עולם מנהגו של עולם זאבים הורגים העזים, מקנהו של איוב עזים הורגים את הזאבים".

הזאב היה טורף נפוץ בכל ארץ ישראל וגם היום מספר הפרטים בארץ גבוה עד כדי גרימת נזקים לעדרי בקר וצאן. בניגוד לאירופה שם הם כמעט הוכחדו, בארץ הם מוגנים ומספרם מגיע לכמה מאות פרטים.

באופן רגיל הזאבים לא תקפו בני אדם ולכן לאחר שהגמרא מספרת על טריפה של תינוקות בעבר הירדן: "גזרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן", במקום אחר מופיעה הסתייגות: "רבי יוסי אומר לא על שאכלו אלא על שנראו". שכיחותו הרבה של הזאב ודמיונו לכלב אפשרו להשתמש בו כסימן להבחנת הגוונים בעלות השחר: "משיכיר בין זאב לכלב" (ברכות ט, ב).

לזאב על כל תת מיניו הרבים תפוצה עולמית רחבה. הוא נפוץ בכל חצי הכדור הצפוני ודרומה. באמריקה עד מקסיקו, קדמת-הודו ודרום-ערב. הוא נמצא גם בחצי האי ערב ובסיני. תת המין הנפוץ באזורנו נפוץ מישראל עד הודו. בני המין הושמדו בגלל הנזק שהם גורמים במקומות רבים, במיוחד בצפון אירופה, במערבה ובמרכזה, וכן בארצות-הברית. רוב הזאבים הנמצאים היום בארץ מרוכזים ברמת הגולן.

הזאבים הם אחד ממיני הסוג כלב (Canis) השייך למשפחת הכלביים. במשפחה זו נמצאים תנים, שועלים, קויוט (זאב ערבות) וכלבי הבר. כלב הבית (Canis familiaris) והזאב נמצאים בסוג משותף. הזאב דומה במבנהו לכלב הזאב עם כמה הבדלים קטנים: הוא שונה בלסתותיו הארוכות יותר, ברגליו הארוכות ובכפותיו הרחבות ומותאם טוב יותר לריצה ארוכת טווח.

 

מקור הערך: מ' רענן, פורטל הדף היומי.

 

toraland whatsapp