מילון ערכים לסדר זרעים

חזור למפתח הערכים

כפר עזיז

 

במשנה במסכת כלאיים פרק ו משנה ד מובא: "מעשה שהלך רבי יהושע אצל רבי ישמעאל לכפר עזיז והראהו גפן מודלה על מקצת תאנה... העלהו משם לבית המגנייה והראהו גפן שהוא מודלה על מקצת הקורה וסדן של שקמה ובו קורות הרבה".

כפר עזיז מזוהה כיום כ"ח׳רבת אל עזיז" (חרבת כפר עזיז) מדרום לכפר יטא הסמוך לחברון, וככל הנראה "בית המגניה" הוא שם מקום הקרוב לכפר עזיז. לדעת ז' ספראי מדובר בחרבת אל-מנטאר הסמוכה לחרבת אל עזיז, או בית משפחה מסוימת שגרה בכפר. נ' ארנון סובר שמדובר בבתי מערות שנחצבו בסלע, כמקום הגנה ומסתור מפני פולשים (מגנייה מלשון הגנה).

כפר זה סמוך לעיר יוטה, אחת מהערים שירש שבט יהודה בכניסה לארץ (יהושע טו, נה), ולאחר מכן ניתנה כאחת מתשע ערי הלויים (יהושע כא, טז).

החורבה נמצאת בפסגת גבעה. יש בה מעט מבנים חדשים בצד השתמרות ניכרת של המבנים העתיקים. מבנים רבים בנויים אבני גזית ואבנים מסותתות ומוחלקות. במרכז החורבה יש מבנה ציבורי. שניים מעמודיו נמצאים במקומם, ומסביב פזורים חלקים אחרים. נמצאו במקום גם רחובות, גתות, בתי בד, שרידי בנייה וחרסים מתקופת התלמוד (התקופה הביזנטית). בקרבת מקום ישנה מערת קברים קדומה ולפניה מדרגות חצובות בסלע, וכן שברי גלוסקמאות, דבר המלמד על התאוששות האזור לאחר מרד בר כוכבא. עוד נמצאו שרידי מבנה ציבורי מרכזי, בעל עמודים, שכנראה היה כנסייה.

ישנם הסוברים כי שילוב זה בין ממצאים יהודיים במהותם לבין ממצאים נוצריים במהותם מלמד על תהליך ההתנצרות שעבר האזור כולו במאות השנים לאחר חורבן בית שני וכישלון מרד בר כוכבא.

עובדה מעניינת מציין מ' פרידמן בביאורו לקטע מן הגניזה הקהירית הדן ביהודים אנוסים ששלחו גיטין לנשותיהם, וייתכן שהצורך בכך נבע מעובדת הפיכתם לנוצרים:

8[ מ[עשה גדול בני אדם שהיו ישראל

9[ ויצ[או ידי עולמן אונ}ו{סין ביד הגוים

10[ והיו[ לבני אדם מיהו נשים באפרכייה

11[ א[חרת בין ישראל ולא יכלו לצאת

12[ ל[עולם...

כיום כיום כפר עזיז נמצא בשטח A ואסורה הכניסה אליו לישראלים

 

ביבליוגרפיה

ד' שר אבי, יהודים ונוצרים בדרום הר חברון לאור החפירות בחורבת יתיר, תשנ"ה-תשנ"ט.

 

toraland whatsapp