מילון ערכים לסדר זרעים

חזור למפתח הערכים

רימוני בידאן

 

מקורות שהם מוזכרים בהם:

ערלה ג, ז: שהיה רבי מאיר אומר את שדרכו למנות מקדש וחכמים אומרים אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד ורבי עקיבא אומר שבעה ואלו הם אגוזי פרך רמוני בדן וחביות סתומות וחולפות תרדין וקולסי כרוב ודלעת יונית רבי עקיבא אומר אף ככרות של בעל הבית הראוי לערלה ערלה לכלאי הכרם כלאי הכרם.

 

הכלל הקובע בהלכות ערלה הוא שפירות ערלה שהתערבו בפירות היתר עד אחד ממאתיים הם בטלים, אולם המשנה מחריגה את רימוני בדן מכלל זה, ואם התערבו רימונים שהגיעו ממקום זה הם אינם בטלים גם במאתיים.

רימונים אלו הוזכרו גם במשנה במסכת כלים (יז, ה), ביחס לגודל הנקב של כלי, וביחס לרימונים שנלקטים מהגויים: "הרמון שאמרו לא קטן ולא גדול אלא בינוני ולמה הוזכרו רמוני בדאן שיהו מקדשין כל שהן דברי ר' מאיר רבי יוחנן בן נורי אומר לשער בהן את הכלים ר' עקיבא אומר לכך ולכך הוזכרו לשער בהן את הכלים ויהיו מקדשין כל שהן אמר ר' יוסי לא הוזכרו רמוני בדאן וחצירי גבע אלא שיהיו מתעשרין ודאי בכל מקום".

בירושלמי (ערלה ג, ד) אנו לומדים על חביבותם של רימוני בדן: "עשרה דברים מקדשין דתנינן תמן אמר רבי יודה לא הוזכרו רימוני בדן וחצירי גבע אלא שיהו מתעשרין ודאי בכל מקום. ושאר כל הרימונין אין דרכן להימנות אלא רימוני בדן על ידי שהן חביבין דרכן להימנות שאר כל הרימונין על ידי שאין חביבין אין דרכן להימנות".

 

עינות בידאן

השם בדן (או בדאן), שנזכר כמה פעמים בספרות חז"ל, השתמר בשם של מעיין מפורסם בשומרון, עין בידאן, למרגלות הר כביר ואלון מורה של ימינו. עין בידאן הוא מעיין גדול שמימיו זורמים לנחל תרצה, ונשאבים לצורכי העיר שכם. לאורך נחל תרצה עוברת דרך חשובה שמוזכרת בתנ"ך, דרך מבוא השמש, שדרכה נכנס יעקב אבינו לארץ ישראל.

היישוב המקראי בדאן מזוהה עם ח'רבת מייסה (אולי על שם מנשה), השוכנת כחצי קילומטר מעל המעיינות. לעומת זאת, בדאן של ימי בית שני ותקופת המשנה והתלמוד שכנה בצמוד למעיינות, במקומו של הכפר עין בידאן. הנוסח השומרוני של ספר יהושע מספר שלפני עלייתם להר גריזים טבלו בני ישראל בעיינות בדאן כדי להיטהר לקראת המעמד. ואכן, מתקופת בית שני ואילך הייתה בדאן ליישוב שומרוני (כותים). כך ניתן להבין מדוע התעשרו רימוני בדאן ודאי ולא מספק. נחל בדאן בעל הקרקע הפורייה מתאים ביותר לגידולו של הרימון שצריך חום רב ושפע של מים באיכות טובה. תנאים אלו קיימים בעמקים ולכן סבר רבי אליעזר שיש להביא ביכורים מרימונים הגדלים בעמקים: "אין מביאין בכורין תמרין חוץ מן התמרין שביריחו, ואין קורין אלא על הכותבות בלבד. ר' ליעזר אומר רמוני עמקים מביאין וקורין" (תוספתא, ביכורים, ליברמן, פ"א). נוסעים בני המאה ה-19 עדיין ראו פרדסי רימונים בנחל בדאן.

מקור השם בדאן אינו ברור, אך ייתכן שמקורו בשם המשפחה שהתיישבה בו בתקופת יהושע בן-נון לאחר כיבוש הארץ. בדאן נמצאת בנחלת מנשה כפי שאנו מוצאים בדברי הימים (א ז, טז יז): "וַתֵּלֶד מַעֲכָה אֵשֶׁת מָכִיר בֵּן וַתִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּרֶשׁ וְשֵׁם אָחִיו שָׁרֶשׁ וּבָנָיו אוּלָם וָרָקֶם. וּבְנֵי אוּלָם בְּדָן...". ייתכן שבדן נתן את שמו לבדאן, ואילו הכפר סריס, 8 ק"מ צפונית-מערבית ממנו, הוא בנחלת שרש, סבו של בדן.

 

מקור הערך:

מ' רענן, פורטל הדף היומי: אגוזי פרך ורימוני בדן – רימון.

 

toraland whatsapp