מילון ערכים לסדר זרעים

חזור למפתח הערכים

שום בעל בכי / בעל בק

המשנה במעשרות ה, ח פוסקת ששום בעל בכי פטור מן המעשרות וניתן לקחת אותו מכל אדם בשביעית.

ביארו הפרשנים במקום, כחלק מהאפשרויות, ששום זה נקרא על שם מקומו, וכנראה מדובר בשום שהגיע מאזור העיר בעל בק.

בעל בק היא עיר בלבנון השוכנת מזרחית לעיר בירות, בבקעת הלבנון בקרבת הגבול הסורי, בגובה 1,170 מטר מעל פני הים. העיר נמצאת על השבר הסורי אפריקני סמוך לקו פרשת המים שבין נהר הליטני, הזורם דרומה, ובין נהר האל-עסי הזורם צפונה, נהרות אלו מנקזים את בקעת הלבנון.

בעל בק משמשת כמרכז השלטוני והכלכלי של צפון בקעת הלבנון. היא משמשת גם כמרכז לגידול ולשיווק חשיש וכמעוז החיזבאללה, בסיומה של מלחמת לבנון השנייה נהרג באזור זה סא"ל עמנואל מורנו הי"ד.

העיר שימשה בזמן המשנה והגמרא כעיר של עבודה זרה כפי שניתן ללמוד מהגמרא בעבודה זרה יא, ב: "חמשה בתי עבודת כוכבים קבועין הן, אלו הן... כי אתא רב דימי, הוסיפו עליהן יריד שבעין בכי". אף כיום ניתן למצוא בה מתחם של שרידי מקדשים שהוקמו על ידי הרומאים. בספר "ירושלים" מאת א"מ לונץ בכרך התשיעי מובא שהשם "בכי" התווסף לעיר 'בעלת' על שם אחד מאלילי היוונים.

בספר "אוצר יהודי ספרד" מובא תיאור מסע של הנוסע פייר בילון, מלומד וחוקר טבע צרפתי, על סיוריו בקהילות במזרח ויהודי ספרד במאה הט"ז, וכך הוא מתאר את העיר: "העיר בעל בק נצבת במקום יפה וכעת היא חרבה לגמרי, התושבים רובם יהודים, האומרים ששלמה המלך הוא שבנה אותה. מי שהוא סקרן לעתיקות לא יספיק לחזות בכל מה שיש לראות בבעל בק במשך שמונה ימים כי יש שם דברי עתיקות חשובים במספר רב עד מאוד". מקורה של מסורת זו היא ככל הנראה לעיר "בעלת" שנבנתה על ידי שלמה כמובא במלכים א ט, יח, אם כי זיהוי זה הוא מוקשה מאוד, משום שהערים שהוזכרו יחד עם בעלת הן ערים שללא ספק נמצאות בנחלת שבט יהודה, בעלת הוזכרה גם כן ביהושע יט, מד כחלק מנחלת שבט דן, וייתכן שלאחר ששבט דן עלה לצפון הארץ קראו שם לאחת הערים בשם זה.

זיהוי שהוא כנראה מדויק יותר, הוא זיהויה של העיר "בעל גד" שהוזכרה ביהושע כעיר הנמצאת בבקעת הלבנון, כעיר בעל בק.

אזור בקעת הלבנון הוא אזור שנכבש על ידי עולי מצרים, אך לא נכבש על ידי עולי בבל, ולכן השום המובא משם אינו חייב בתרומות ומעשרות ואינו חייב בשביעית.

 

מקורות הערך: אטלס דעת מקרא.

קרדום, דו ירחון לידיעת הארץ, תשמ"ג.

אנציקלופדיה תלמודית, ערך "ארץ ישראל".

 

toraland whatsapp