חותם- יהדות על סדר היום

שם המאמר גיליון עמוד
פורום 'חותם' פוסק נגד 'ברית הזוגיות' 102 156
יציאה  לחוץ לארץ לשם הרחבת ידיעות עסקיות   102 158
דף עמדה: הצעת תיקון לחוק הגיור 103 179
השמדת אפרוחים 103 181
סירוס בעלי חיים ועיקורם 103 182
דף עמדה בנושא ניסויים בבעלי חיים 106 150
דף עמדה בנושא מתווה הקיצוץ בתקציב המדינה 106 152
דף עמדה בנושא תיירות מרפא 106 154
על הצעת חוק להסדרת תקופת השכירות  107 158
דף עמדה בנושא: אבדן תוצרת מזון - היבטים הלכתיים, תגובה לדו"ח מבקר המדינה 110 156
דף עמדה בנושא: הצעת חוק צער בעלי חיים ביטול כלובים בתעשיית הביצים 111 157
מידע ובדיקות גנטיות 111 159
toraland whatsapp