טכנולוגיה והלכה

פתרון הלכטכני למים חמים בשבת מדוד ביתי (בוילר)  הרב ישראל רוזן 95 61
שינוע נכים במדרגות בשבת הרב מהנדס ישראל רוזן  ומהנדס דניאל שנשינסקי 96 76
סערה במדי-מים אלקטרוניים הרב ישראל רוזן 98 58
האם יש איסור מוליד באור ומתי יש איסור בונה בחשמל הרב ד"ר דרור פיקסלר 98 66
מדחומים חדישים בשבת הרב ישראל רוזן 99 84
פעילות ביטחון שוטף בשבת, באזור מושלג הרב אייל קרים 100 106
       
הדלקת גז ביום-טוב בכיריים חדישות  הרב ישראל רוזן 101 79
חיישנים אלקטרוניים בשבת  הרב ישראל רוזן 102 85
הפעלת חיישנים בשבת  הרב אלי רייף והרב דרור פיקסלר 104 54
נספח: בדין חיישנים    הרב נחום אליעזר רבינוביץ 104 66
החיישנים הם כלי עבודה מודרניים (תגובה) הרב ישראל רוזן 104 69
פתרון הלכטכני לבישול נכרי במטבח מוסדי  הרב ישראל רוזן 104 71
מאיץ-חום חיצוני לדוד חימום בשבת הרב ישראל רוזן 105 75
גדרי האיסור בדלת חשמלית ושאר חיישנים בשבת – תגובה  הרב איתם הנקין 105  
       
תגובה לתגובה בעניין החיישנים  הרב ד"ר דרור פיקסלר והרב אלי רייף 105 86
הנחיות לשבת בזמן מבצע 'צוק איתן' הרב ישראל רוזן 105 163
מִכשור הלכטכני לשמיטה הרב ישראל רוזן 106 95
פמוט חשמלי בשבת בבתי מלון ובבתי חולים  הרב ישראל רוזן והרב ליאור לביא 108 86
מעמדם ההלכתי של ה'שבתריס' וה'כושר סוויטש'   הרב פינחס שפירא 109 109
על ה'שבתריס' וה'כושר סוויטש'                 הרב ישראל רוזן 109 113
התקנת מערכת הגברה במקדש למעמד הקהל    הרב ישראל רוזן 110 76
עוד על גדרי האיסור בדלת חשמלית ושאר חיישנים בשבת   הרב איתם הנקין הי"ד 110 7
היש לרב קוק שיטה עצמאית באיסור חשמל בשבת?    הרב ישראל רוזן 111 131
'מיתוגרם'   הרב ישראל רוזן 111 156
       
       
toraland whatsapp