מצוות התלויות בארץ

חלה      
הפרשת חלה מעיסה המחולקת לעיסות קטנות הרב יואל פרידמן 96 26
דין הפרשת חלה מלחם שנאפה ב'אופה לחם ביתי' הרב יעקב אפשטיין 99 63
שיווק עיסות ממאפייה לצורך קיום מצוות חלה   הרב יואל פרידמן 108 66
שאלת כוהן על חלה שהתערבה    הרב נתנאל אוירבך 110 59
הפרשת חלה מקמח מלא הרב גד מכטה 112 51
       
חדש      
איסור 'חדש' בארצנו בזמן הזה – סקירה הרב אייל בן דוד 99 155
       
כלאיים      
הרכבה בירקות טכנולוגיה חדשה ד"ר מנחם אדלשטיין 95 27
הרכבת ירקות  הרב יואל פרידמן 95 31
עולש ובבונג (קמומיל) בכרם הרב דוד אייגנר 95 39
'פיגם-מצוי' בכרם הרב אהוד אחיטוב 96 33
קיום האילן המורכב באיסור וגידולו הרב יואל פרידמן 98 51
אכילת מצות מקמח שיפון ומקמח שיבולת שועל הרב אברהם סוחובולסקי 99 44
היבט בוטני-חקלאי של גידול עצים המורכבים באיסור  אג' מרדכי שומרון 101 57
השלכות הלכתיות בהרכבת זרעים אג' מרדכי שומרון 102 72
הרכבות בשזיף 'פיסרדי'  הרב יואל פרידמן 103 64
תקציר הלכות הנבטה ביתית הרב דוד אייגנר 104 148
ה'חיטפון' – דינו לעניין חמץ כלאיים, חלה וברכות הרב דוד אייגנר 107 72
       
       
מתנות עניים      
מתנות עניים בזמן הזה  הרב יהודה הלוי עמיחי 96 40
חיוב הפרשת ראשית הגז בימינו הרב יעקב אפשטיין 96 48
       
ערלה ורבעי      
ירק פסיפלורה שהתפשט תחת הגפן הרב יהודה הלוי עמיחי 97 44
פטל אוסנה ואוכמניות – אילן או ירק אג' מרדכי שומרון 97 48
הפקר – דינו לערלה הרב יעקב אפשטיין 97 52
דילול פירות רבעי הרב יואל פרידמן 97 58
הפטל – אילן או ירק לעניין ערלה וברכות הרב יואל פרידמן 99 78
פירות הקיץ בשוק והסתמכות על רשימות אחוזי ערלה  הרב יואל פרידמן 101 37
חשש ערלה בזיתים המגיעים מירדן הרב שמואל דוד 112 46
       
שביעית      
דילול כימי באפרסק נקטרינה שזיף לצורת השביעית אג' מרדכי שומרון 95 44
חוחובה בשביעית   הרב יעקב אפשטיין 102 62
זיהוי הגבול הדרומי של ארץ ישראל לעניין שמיטה   הרב נחום אליעזר רבינוביץ  102 65
שביעית בנגב המערבי  הרב יהודה הלוי עמיחי 103 40
יתרון תוקף היתר המכירה בנגב המערבי הרב יואל פרידמן 103 51
האם 'גבולות מסעי' או 'ברית בין הבתרים' (תגובה) הרב ישראל אריאל 103 58
תגובה לתגובה בעניין הגבולות הרב נחום אליעזר רבינוביץ 103 64
הוצאת פירות שביעית לאילת  הרב יעקב אריאל 104 30
הקמת תשתית למערכות השקיה בשמיטה  הרב יהודה הלוי עמיחי 104 37
תוצרת יהודית שיש בה קדושת שביעית הרב יהודה זולדן 105 49
קנייה מהיתר המכירה או מייבוא?  הרב אברהם סתיו 105 56
חדירת שורשי ירק דרך יריעת 'פלריג' אג' מרדכי שומרון 105 67
יריעת 'פלריג' סטנדרטית דינה לשביעית הרב יהודה הלוי עמיחי 105 71
'אוצר הארץ' – חזון, מגמות ופרקטיקה הרב יואל פרידמן ועמיר דרור  105 165
דיני קדימה בברכות בפירות שביעית הרב איתן קופיאצקי 106 40
קדושת שביעית ושבעת המינים  הרב יהודה לוי עמיחי 106 45
דיני קדימה בברכות בפ"ש (מכתב) הרב דוב ליאור 106 48
שקילת פירות של אוצר בית דין הרב נתנאל אוירבך 106 49
כיבוש עולי בבל המתמשך' חלק מארץ ישראל הרב שלמה רוזנפלד 106 57
מכירת ד' אמות בארץ ישראל לקיום מצות שמיטה  הרב יהודה הלוי עמיחי 106 63
תרופות מצמחי בר בשביעית  הרב יעקב אפשטיין 106 69
מדדים לקביעת גודל הפרי באוצר בית דין  אג' מרדכי שומרון 106 75
מהי שמיטה למהדרין?  הרב משה כץ 106 148
'אוצר בית דין'– בירור דעת הגר"ש ישראלי הרב יהודה הלוי עמיחי 107 9
הידור מצווה באתרוגים הרב יעקב אריאל 107 64
עקירת עצים בשביעית לצורך אחסון זבל הרב אהוד אחיטוב 107 79
שמן זית באיזו שנה יש בו קדושת שביעית הרב יואל פרידמן 107 85
זמן הביעור של פירות שביעית בימינו  הרב יצחק דביר 107 97
קניית פרחים בשנת השמיטה אג' יחיאל שטיינמץ 107 149
חישוב עלותם של פירות אוצר בית דין  אג' מרדכי שומרון 108 49
עקירת עשבים בגינה הרב יהודה הלוי עמיחי 108 54
דין שסק רבעי ששכחו לבערו בפסח של שנת השמיטה  הרב יואל פרידמן 108 60
קצירת תחמיץ בשמיטה למאכל בהמה מזני חיטה  הרב דוד אייגנר 108 62
קציר ספיחי שביעית לצורך תרגול קורבן העומר  הרב עזריה אריאל 108 125
פירות וירקות בקיץ של השמיטה – סקירה הרב יצחק דביר 108 148
ספירת השנים לשמיטה וליובל וספירת העומר   הרב יהודה זולדן 109 49
גיזום הדסים בשנת השמיטה   הרב נתנאל אוירבך 109 60
קטיף לימוני שביעית, סחיטתם והקפאתם   הרב יהודה זולדן 109 67
ביעור פירות שביעית במינים שפירותיהם מצויים בשדה כל השנה  הרב יעקב אפשטיין 109 72
זמן הביעור בחקלאות המודרנית   הרב יהודה הלוי עמיחי 109 78
שייכות פירות הלימון שעל העץ לשנים שונות   אג' מרדכי שומרון 109 85
ארבעת המינים בשביעית – מידע יישומי   הרב נתנאל אוירבך 109 159
אתרוגים של אוצר בית דין שהוצאו מאריזותיהם    הרב יעקב אריאל 110 42
חשש ערלה בכרמי זיתים מעבר הירדן    הרב יהודה הלוי עמיחי 110 48
שמירת שמיטה תשע"ה בגן הנוי    אג' מרדכי שומרון 110 64
תרומות ומעשרות וביעור במוצאי שביעית    הרב נתנאל אוירבך 110 153
שביעית בנגב המערבי – שיטת הרמב"ם   הרב ישראל אריאל 111 39
ביעור חמץ שביעית בערב פסח   הרב נתנאל אוירבך 111 52
הפרשת תרומות ומעשרות ביקב בשביעית   הרב יהודה הלוי עמיחי 111 60
הרהורים לקראת שמיטה תשפ"ב   אג' מרדכי שומרון 111 65
פסח ושבועות של השנה השמינית   הרב נתנאל אוירבך 111 152
       
תרומות ומעשרות      
שימוש בשאריות שמן תרומה טמא הרב דוד אייגנר 99 74
מעשרות תבואה ומעשר כספים הרב יהודה הלוי עמיחי 100 45
חיוב הפרשת תרומות ומעשרות באילת הרב יעקב אריאל  100 51
תרומות ומעשרות מפירות הנופלים ממכונת איסוף הרב יעקב אפשטיין 100 56
מעשר שני ועני וערלה – סתיו תשע"ד  הרב איל בן דוד 101 166
נתינת שמן תרומה טמאה לכוהן    הרב יואל פרידמן 102 41
הדלקת שמן תרומה טמאה בקבר יוסף   הרב יהודה הלוי עמיחי 102 48
שמן שרפה בקבר יוסף   הרב יעקב אריאל  102 55
דין שסק רבעי ששכחו לבערו בפסח של שנת השמיטה  הרב יואל פרידמן 108 60
       
תולעים וחרקים      
גידול ירק עם חרקים ושיווקו הרב יעקב אפשטיין 98 37
ניפוי קמח ביום טוב הרב יהודה הלוי עמיחי 98 46
על בדיקות תות שדה תשע"ו   הרב יהודה הלוי עמיחי 111 154
       
שונות      
ההלכה והחקלאות בימינו הרב יהודה עמיחי 95 17
חקלאות ואקולוגיה אג' מרדכי שומרון 96 51
מידע יישומי לחודש אב הרב יואל פרידמן  96 121
על חודש שבט הרב יואל פרידמן 98 149
פסיקה במצוות התלויות בארץ הרב יהודה הלוי עמיחי 99 52
'קוממיות לארצנו' או 'קוממיות בארצנו' הרב יהודה עמיחי 100 33
ובחנוני נא בזאת' במעשרות, במעשר כספים ובצדקה הרב יואל פרידמן 100 38
גשמים לאחר חודש ניסן הרב אביגדור לוינגר 100 59
גשם לאחר ניסן – ההיבט המטאורולוגי והחקלאי אג' מרדכי שומרון 100 74
ברכות הריח בצמחים ובפירות  הרב יעקב אפשטיין 101 40
תרנגולי משי  הרב יהודה הלוי עמיחי 101 45
כשרותו של תרנגול המשי - מכתב  הרה"ג אשר וייס שליט"א 101 53
הפקר שאינו מופקר לכול האם נחשב הפקר הרב איל בן דוד 103 69
מכירת מבכירה על ידי קטן  הרב דוד אייגנר 103 74
שיור 'אמה על אמה' בבתים חדשים  הרב אהוד אחיטוב 104 25
עקירת צמחי פסיפלורה הרב יואל פרידמן 104 41
הוצאת ספר תורה מבית הכנסת בזכר למעמד 'הקהל' הרב אהוד אחיטוב 112 37
מום בבכור הרב דוד אייגנר 112 60
toraland whatsapp