רפואה והלכה

הצורך בפיקוח הלכתי במעבדות הפוריות  הרב בנימין דוד 95 48
חללות בהזרעה מלאכותית  הרב אריה כץ 95 54
בעניין נישואי ג'ינג'יים הרב אריה כץ 95 58
דימום כתוצאה מבדיקת פיפל הרב אריה כץ 95 59
קביעת תאריך החתונה עם גלולות או בלעדיהן הרב גבריאל גולדמן/הרב מנחם בורשטיין  96 55
ממזרות בטיפולי פוריות הרב אריה כץ 96 65
שימוש במכשיר 'טנס' בשבת להקלת צירי לידה הרב אריה כץ 96 71
חובת הסתכלות בבדיקה פנימית הרב ליאור שגב 96 74
בדיקות רפואיות מתי אוסרות הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין 97 64
הורשת ממזרות בטיפולי פוריות הרב אריה כץ 97 74
בדיקת היריון – סקירה והמלצות הרב אודי רט 97 135
מעמדו של העובר לפני יום הארבעים  הרב אריה כץ 98 77
האם עדיף שבמעבדות הפוריות יעבדו נשים הרב אריה כץ 98 87
בירור פוריות ראשוני לזוגות צעירים (מדריך הלכתי-רפואי) הרב ליאור שגב 98 151
       
הנחיות הלכתיות לשימוש בטבעת 'נובה רינג'  בית ההוראה של מכון פוע"ה 98 155
הפלת עובר לפני יום הארבעים ליצירתו הרב אריה כץ 99 89
הפחתת עוברים הרב אליהו האיתן 99 93
קביעות ווסת בהפסקת גלולות הרב אריה כץ 100 78
האם דם כחול מטמא הרב אריה כץ 100 80
שיטת הרב ישראלי בקביעת אימהות בתרומת ביצית ופונדקאות הרב גדעון ויצמן 100 82
מצבים מיוחדים בטבילה – חלק א  הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין 101 63
על מכון שלזינגר   101 72
שו"ת וירטואלי במכון שלזינגר  הרב מרדכי הלפרין 101 73
כניסה לבית עבודה זרה להצלת חיים  הרב מרדכי הלפרין 101 76
בירור וריקוצל לרווק – מידע הלכתי רפואי  מכון פועה 101 163
דיווח בעיות רפואיות למשודכים הרב יונתן אלרן 102 75
מצבים מיוחדים בטבילה – חלק ב   הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין 102 79
אמצעי מניעה בתקופת ההנקה   מכון פועה 102 155
טיפולי פוריות – חובה או רשות? הרב שלמה גרינץ 103 78
'פרו ורבו' בהזרעה מלאכותית (מכתבים) הרב אריה כץ, הרב יעקב אריאל 103 91
חומרת בנות ישראל בזמן הזה   הרב אריה כץ 103 95
ביוץ לפני טבילה  בית ההוראה - מכון פוע"ה 103 169
הסתייעות בפונדקאית גרושה לכוהן  הרב אריה כץ 104 44
נישואין עם בן זוג שאינו יכול ללדת הרב מנחם בורשטין והרב גבריאל גולדמן 104 46
פרייה ורבייה  הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין 105 41
בירור אי פוריות – מבוא הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין 106 81
נסיעת אחות לבית חולים בשבת וחזרתה לביתה  הרב אריה כץ 106 90
       
עישון, אלכוהול, תרופות והשפעתם על הפוריות וההיריון הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין 107 102
הנקה ושאיבת חלב בשבת  הרב אריה כץ 107 109
בדיקת ביוץ  הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין 108 75
חומרת בנות ישראל לעתיד לבוא  הרב אריה כץ 108 80
צילום רחם – רקע רפואי ומסקנות הלכתיות   הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין 109 89
נאמנות על תרומת זרע   הרב אריה כץ 109 94
נאמנות לפסול לכהונה   הרב שמעון ברוך הלוי גרבוז 109 101
צילום רחם – הוראות הלכתיות והנחיות רפואיות  מכון פוע"ה 109 157
ברכת 'שהחיינו' בשעת הנישואין?   הרב יועזר אריאל 110 67
הגדרת טיפולי פוריות מבחינה הלכתית   הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין 110 71
טיפול תרופתי לאי-פוריות   הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין 111 114
תיקון אינקובטורים המכילים ביציות מופרות בשבת   הרב אריה כץ 111 126
toraland whatsapp