צער בעלי חיים ואיכות הסביבה

מאת: אורך הסרט: 03:45 דקות

תיאור התהליך המעבר מרפת ישנה לרפת חדשה