בניין 'שטחים ירוקים' ומצוות ישוב ארץ ישראל

כנס השנתי למצוות התלויות בארץ תשע"ג


הרב יהודה זולדן | תשע"ג אורך הסרט: 25:13 דקות