צער בעלי חיים ואיכות הסביבה

תיאור התהליך המעבר מרפת ישנה לרפת חדשה

| תשע"ג אורך הסרט: 03:45 דקות