קיימות והתיישבות, האם הקונפליקט מחוייב המציאות

כנס השנתי למצוות התלויות בארץ תשע"ג

 

יצחק מאיר | תשע"ג אורך הסרט: 19:47 דקות