הלכות חלה - מרכיבי החלה ולישת העיסה

הרב יואל פרידמן על הלכות חלה

מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום

מערכת למעשה | אורך הסרט: 12:52 דקות