הנדסה גנטית בצמחים

מסגרת הלכתית רעיונית 
הכנס השנתי הכ"ג למצוות התלויות בארץ של מכון התורה והארץ תשע"ב

פרופ' אילעזר גולדשמיט | תשע"ב אורך הסרט: 15:05 דקות