גיבורי כוח עושי דברו

יוסף איגנר, חקלאי מכפר הרואה, מקיים השנה, בפעם השביעית, את מצוות השמיטה ללא הזדקקות להיתר המכירה.

| תשרי תשע"ה אורך הסרט: 3:06 דקות
toraland whatsapp