אוצר בית דין - מימי התוספתא עד היישום בימינו

מה משמעותו של אוצר בית דין? האם הוא מתקיים בימינו באותו האופן שבו הוא התקיים בתקופת חז"ל? האם הוא הפתרון המועדף בשנת השמיטה?

פרק עשרים וארבעה בסדרת שמיטה ב-2 דקות

הרב יצחק דביר | תשפ"ב אורך הסרט: 4:08 דקות
toraland whatsapp