כלאי זרעים- סרט הדרכה להקמת גן ירק ללא איסור כלאיים

סרט הדרכה להקמת גן ירק ללא איסור כלאיים

 

| טבת תשע"ד אורך הסרט: 3:42 דקות