דין ערלה במשתלות ודין עציץ שאינו נקוב

שיעור למדני בחיוב ערלה בעציץ שאינו נקוב עם השלכות מעשיות לגידול עצי פרי במשתלות

הרב יואל פרידמן | אדר ב' תשע"ד אורך הסרט: 39:09 דקות