האם עלים הנאכלים מוגדרים כפרי לענין ערלה?

ששיעור למדני בהלכות ערלה

הרב יואל פרידמן | אדר ב' תשע"ד אורך הסרט: 19:15 דקות