מהו עץ מאכל

שיעור למדני בהלכות ערלה

הרב יואל פרידמן | כסליו תשע"ד אורך הסרט: 16:32 דקות