בין מעשר עני למעשר שני ופריחת הפומלית

כיצד מתייחסים לפריחת הפומלית שחנטה עכשיו? האם מפרישים מעשר עני או מעשר שני? מה וחלקם לאחר ט"ו בשבט?

מערכת למעשה | טבת תשע"ט אורך הסרט: 2:26 דקות