תשע"ח שנת מעשר עני

תשע"ח - שנה שלישית למניין שנת שמיטה:

מתי מגיעה שנת המעשר, וחישוב השנה - מהו השלב הקובע לירקות פירות ותבואה?

משה הרשטיק | אורך הסרט: 1:25 דקות