גיבורי כוח עושי דברו

מאת: אורך הסרט: 3:06 דקות

יוסף איגנר, חקלאי מכפר הרואה, מקיים השנה, בפעם השביעית, את מצוות השמיטה ללא הזדקקות להיתר המכירה.