אתגרי הרבנות בדורנו - מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 18:31 דקות

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עליית השרף באילנות

עליית השרף באילנות

משנה וארץ: על התכלת וזמן קריאת שמע

משנה וארץ: על התכלת וזמן קריאת שמע

ספירת העומר פעמיים מספק

ספירת העומר פעמיים מספק