אתגרי הרבנות בדורנו - מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 18:31 דקות

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

הפרשת תרו"מ בפירות הראויים לאכילה בדוחק

הפרשת תרו"מ בפירות הראויים לאכילה בדוחק

שמור את חודש האביב

שמור את חודש האביב

הצופים לירושלים

הצופים לירושלים